Suprivisor starten en configureren


De job systeem van DFbuilder is afhankelijk van Suprivisor. Suprivisor zorgt ervoor dat er achtergrond taken worden uitgevoerd.
Installeer suprivisor als volgt.

 

sudo apt-get install supervisor
cd /etc/supervisor/conf.d

Maak vervolgens een suprivosor file aan in de config directory. Zorg er wel voor dat je paden goed staan.

[program:dfbuilder-main-worker]
process_name=%(program_name)s_%(process_num)02d
command=php /var/www/dfbuilder/artisan queue:work --queue=high,medium,low --sleep=3 --tries=3 --daemon
autostart=true
autorestart=true
user=root
numprocs=1
redirect_stderr=true
stdout_logfile=/var/www/dfbuilder/storage/logs/dfbuilder-main-worker.log
priority=1

 

[program:default-worker]
process_name=%(program_name)s_%(process_num)02d
command=php /var/www/dfbuilder/artisan queue:work --queue=default --sleep=3 --tries=3 --daemon
autostart=true
autorestart=true
user=root
numprocs=1
redirect_stderr=true
stdout_logfile=/var/www/dfbuilder/storage/logs/default-worker.log
priority=2

Run vervolgens de volgende commando’s

sudo supervisorctl reread
sudo supervisorctl update
sudo supervisorctl start dfbuilder-main-worker:* sudo supervisorctl start default-worker:*

Zonder suprivisor werkt DFbuilder niet.